پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹

وضعیت منابع حقوق خصوصی

 

با سلام در زیر چندتا از وضعیت منابع رشته حقوق خصوصی را برای شما دوستان عزیز میزارم امیدوارم استفاده لازم را ازشون ببرید.باتشکر پنداشته

منابع کارشناسي ارشد حقوق خصوصي
حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين..................................................دکتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالکيت............................................................دکتر ناصر کاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي...........................................................دکتر ناصر کاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دکتر دروديان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهيدي
4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي............................................................دکتر ناصر کاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دکتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفايي - دکتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق کنوني.........................................................دکتر ناصر کاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکيني-دکتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشکستگي
13) قانون صدور چک
14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني............................................دکتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) کتاب هاي دکتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احکام مدني
متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شيرواني-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني..........................................................رضا شکري نشر پردازش
متون حقوقي:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.

  ليست منابع ارشد حقوق خصوصي (84-85)(3)

نام کتاب                               نويسنده / مترجم                     انتشارات

حقوق مدني با ضريب 2

اشخاص و مهجورين (1)             دکتر صفايي                            سمت

اموال و مالکيت (2)                   دکتر کاتوزيان                        ميزان

حقوق مدني – اعمال حقوقي( 3)    دکتر کاتوزيان               شرکت سهامي انتشار

حقوق مدني – وقايع حقوقي ( 4)   دکتر کاتوزيان                شرکت سهامي انتشار

تشکيل قرار داد ها و تعهدات   دکتر شهيدي                      مجد

سقوط تعهدات                      دکتر شهيدي                      مجد

مختصر حقوق خانواده (5)          دکتر صفايي                     ميزان

درس هايي از عقود معين(دو جلدي)( 6و7)  دکتر کاتوزيان          گنج دانش

حقوق مدني- نفقه- وصيت – )ارث (8)    دکتر کاتوزيان             ميزان

اثبات و دليل اثبات( دو جلدي )        دکتر کاتوزيان             ميزان

ارث                                         دکتر شهيدي                مجد

قانون مدني در نظم حقوق کنوني     دکتر کاتوزيان              ميزان

حقوق مدني (جلد 1،2،3)             دکتر امامي                 اسلام

دوره کامل حقوق تجارت         دکتر ستوده تهراني           دادگست

دوره کامل حقوق تجارت         دکتر اسکني                    سم

دوره کامل حقوق تجارت       دکتر عرفاني                    ميزان

حقوق تجارت                      دکتر قائم مقام فراهاني         ميزان( ور شکستگي و تصفيه )

قانون تجارت در نظم حقوق کنوني   دکتر چلي

آيين داد رسي مدني ضريب 1

آيين داد رسي مدني ( 1،2،3)    دکتر شمس                 ميزان

آيين داد رسي مدني                 دکتر واحدي                 ميزان

آيين دادرسي مدني                 دکتر احمدي

آيين دادرسي مدني                 دکترصدر زاده افشار      جهاد دانشگاهي علامه           

متون فقه با ضريب 1

لمعه دمشقيه دو جلدي           شهيد اول                     دارالفکر قم

بايسته هاي متون فقه              دکتر محمدي                   ميزان

گزیده ی متون فقه ( 1،2،3،4)   دکتر محمدی

متون حقوقی ضریب 1

Law text                            دکتر افتخار جهرمی

Law maxe simple

G.C.S.E.law                                                  مجد

Dictionary of law                                  میزان

نکات مهم                                       نسل نیکان   law text

مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون حقوقی  جمعی از اساتید    نسل نیکان

جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

" منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی "

حقوق مدنی؛

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان.

قانون مسئولیت مدنی.

مدنی (1):

حقوق مدنی اشخاص و محجورین - دکتر سید حسین صفایی ، دکتر سید مرتضی قاسم زاده.

حقوق مدنی 1 (پلی کپی) - دکتر حسنعلی درودیان. (تکمیلی)

مدنی (2):

اموال و مالکیت – دکتر ناصر کاتوزیان.

حقوق مدنی 2 (پلی کپی) - دکتر حسنعلی درودیان. (تکمیلی)

مدنی (3):

اعمال حقوقی (قرارداد و ایقاع) – دکتر ناصر کاتوزیان.

حقوق مدنی 3 (پلی کپی) – دکتر حسنعلی درودیان.

مدنی (4):

وقایع حقوقی (الزامات خارج از قرارداد) – دکتر ناصر کاتوزیان.

حقوق مدنی 4 (پلی کپی) – دکتر حسنعلی درودیان.

مدنی (5):

مختصر حقوق خانواده – دکتر سید حسین صفایی، دکتر اسدالله امامی.

مدنی (6) و (7):

عقود معین 1 و 2 – دکتر ناصر کاتوزیان.

مدنی (8):

شفعه، وصیت، ارث – دکتر ناصر کاتوزیان.

تست:

مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – دکتر میترا ضرابی.

برای آزمون دانشگاه آزاد مطالعه حقوق مدنی 3 و 6 و کتب آثار و تشکیل و اصول قراردادها و سقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی نیز توصیه می شود.

حقوق تجارت؛

قانون تجارت.

قانون تصفیه امور ورشکسته.

قانون صدور چک.

حقوق تجارت (دوره کامل) - دکتر محمود عرفانی. (سراسری)

حقوق تجارت (تصفیه امور ورشکسته) - دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی. (سراسری)

حقوق تجارت (دورهء 5 جلدی) – دکتر ربیعا اسکینی. (مشترک)

حقوق تجارت (دوره کامل) - دکتر حسن ستوده تهرانی. (مشترک) (تکمیلی)

قانون تجارت درنظم حقوقی کنونی – دکتر محمد دمرچیلی، دکتر علی حاتمی، محسن قرائی.(شامل قانون تجارت، نظریات مشورتی، رویهء قضائی، قانون تصفیه امور ورشکسته، قانون چک و آراء وحدت رویه) (تکمیلی)

تست:

ساده ساز حقوق تجارت – دکتر فرشید فرحناکیان. (شامل قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط و تست های هر ماده در آزمون های گذشته)

745 و 600 سئوال حقوق تجارت – دکتر یوسف پاشایی. (این تست ها تألیفی و بسیار قوی می باشند) (تکمیلی)

آیین دادرسی مدنی؛

قانون آیین دادرسی مدنی (دوره 3جلدی) - دکتر عبدالله شمس.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه آن. (قانون احیا دادسرا)

قانون اجرای احکام مدنی 1356.

قانون دیوان عدالت اداری 1385.

قانون شورای حل اختلاف 1387 و آئین نامه اجرائی آن 1388.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1376. (ماده 2 مهم)

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و صرف آن در موارد معین 1373. (ماده 3 مهم)

قانون امور حسبی 1319. (تکمیلی)

قانون تشکیل دادگاه های خانواده 1376. (تکمیلی)

قانون وکالت و آئین نامه اجرائی آن 1315. (تکمیلی)

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین نامه اجرائی آن. (تکمیلی)

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376. (تکمیلی)

تست:

ساده ساز آیین دادرسی مدنی – دکتر فرشید فرحناکیان. (شامل قانون آ.د.م و سایر قوانین مرتبط و تست های هر ماده در آزمون های گذشته)

متون فقه؛

مباحث حقوقی شرح لمعه – دکتر اسدالله لطفی.

تحریرالروضه فی شرح لمعه – علیرضا امینی، سید محمد رضا آیتی.

تست:

سئوالات طبقه بندی شده متون فقه – دکتر اسدالله لطفی.

 

 

منابع مطالعاتی دروس مجموعه حقوق (1)
متون حقوقی به زبان خارجه
1) Law Text ، دكترافتخار جهرمي
2) Law Made Simple ، پادفيلد ، انتشارات مجد
3) Gcse Law ، براون
4) Dictionary Of Law ، Oxford ، ميزان
5) نكات مهمLaw Text ، نسل نيكان
6) فرهنگ اصطلاحاتي حقوقي (لاهه) ، گنج دانش
متون فقه
1) گزيده متون فقه (1و2و3و4) ، دكتر محمدي ، ميزان
2) بايسته هاي متون فقه ، دكتر محمدي ، ميزان
3) لمعه دمشقيه- دوجلدي ، شهيد أول ، دالفكر قم
4) بيع و اختيارات ، دكتر شكاري ، كشاورز
5) مباحث حقوقي شرح لمعه ، دكتر لطفي ، مجد
حقوق تجارت
1) دوره كامل حقوق تجارت ، دكتر ستوده تهراني ، دادگستر
2) دوره كامل حقوق تجارت ، دكتر اسكيني ، سمت
3) دوره كامل حقوق تجارت ، دكتر عرفاني ، ميزان
4) حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه) ، دكتر قائم مقام فراهاني ، ميزان
5) قانون تجارت در نظم حقوق كنوني ، دميرچلي
حقوق مدنی
1) اشخاص و محجورين ، دكتر صفاي ، سمت
2) اموال و مالكيت ، دكتر كاتوزيان ، ميزان
3) حقوق مدني- اعمال حقوقي ، دكتر كاتوزيان ، شركت سهامي انتشار
4) حقوق مدني- وقايع حقوقي ، دكتر كاتوزيان ، شركت سهامي انتشار
5) تشكيل قراردادها و تعهدات ، دكتر شهيدي ، مجد
6) سقوط تعهدات ، دكتر شهيدي ، مجد
7) مختصر حقوق خانواده ، دكتر صفايي ، ميزان
8) درسهايي از عقود معين (دوجلدي) ، دكتر كاتوزيان ، گنج دانش
9) حقوق مدني- شفعه، وصيت، ارث ، دكتر كاتوزيان ، ميزان
10) اثبات و دليل اثبات (2جلدي) ، دكتر كاتوزيان ، ميزان
11) ارث ، دكتر شهيدي ، مجد
12) قانون مدني در نظم حقوق كنوني ، دكتر كاتوزيان ، ميزان
13) حقوق مدنی (جلد 1و2و3) ، دکتر امامی ، اسلامی
آیین دادرسی مدنی
1) آيين دادرسي مدني (1و2و3) ، دكتر شمس ، ميزان
2) آيين دادرسي مدني ، دكتر واحدي ، ميزان
3) آيين دادرسي مدني ، دكتر احمدي ،
4) آيين دادرسي مدني ، دكتر صدرزاده افشار ، جهاد دانشگاهي علامه
5) قانون آيين دادرسي مدني ـ قانون اجراي احكام ،


  

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط نادر پنداشته در 10:34 |  لینک ثابت   •